Herstructurering park Deventer

Ontwerp opgesteld in samenwerking met bewoners

De gemeente Deventer heeft Urban Synergy gevraagd om een door bewoners ingediende pilot voor herinrichting van een park en toekomstig speelterrein uit te werken tot ontwerp en kostenraming. In het schetsontwerp wordt voorgesteld om dit parkdeel meer open te stellen naar de omgeving en aan te laten sluiten op bestaande routes. Het gaat hierbij om ingrepen die aansluiten op de bestaande opbouw. Zo wordt de gebruikerswaarde van het park verhoogd door inbreng van nieuwe speeltoestellen, zitelementen en heldere entrees. De belevingswaarde van het park krijgt ook een impuls door meer en beter gestuurd zicht en bloeiende beplanting.

 

In juli is gestart met de uitvoering van de uitvoerende werkzaamheden. In deze fase worden o.a. de randen van het park opengesteld naar de wijk door bestaande onderbeplanting te verwijderen, de krokusheuvel aangelegd, de kabelbaanheuvel in de juiste vorm gelegd en er zijn 4 lange picknickbanken centraal in het park geplaatst. Na het plaatsen van verschillende speeltoestellen en een jeu des boulesbaan wordt in het najaar de nieuwe beplanting en bomen geplaatst in het park. De uitwerking van het ontwerp is in samenwerking met Harro Wieringa van bureau Witteveen+Bos tot stand gekomen.

Opdrachtgever: Gemeente Deventer
Team: ism Harro Wieringa, Witteveen+Bos
Locatie: 't Oostrik Deventer
Jaar: 2012