Herstructurering bedrijventerreinen

Overhoeken I & II en Binnenbaan in Rhoon

Urban Synergy heeft omwonenden en ondernemers op het bedrijventerrein betrokken bij het komen tot een plan voor de herstructurering van de bedrijventerreinen Overhoeken I & II en Binnenbaan in Rhoon die op dit moment weinig functionele en programmatische samenhang hebben.

De doelen die de gemeente bij aanvang van de herstructurering heeft geformuleerd zijn de bereikbaarheid en doorstroming van het verkeer, een ‘groene’ uitstraling, een heldere profilering, beperken van overlast voor woon- en leefomgevingen en het stimuleren van samenwerking en duurzaam regelen van beheer.

Aan de hand van een ruimtelijke en functionele analyse van het gebied, een verkeersonderzoek als ook gesprekken met ondernemers en omwonenden zijn conclusies geformuleerd en de gestelde doelen voor de herstructurering waar nodig aangescherpt en bijgesteld. Het gaat hierbij zowel om langer termijn ambities als punten die op korte termijn aangepakt kunnen worden. De herstructurering wordt in verschillende fases uitgevoerd.

Opdrachtgever: Gemeente Albrandswaard
Jaar: 2015