Guido Gezellelaan

Ontwerp van de openbare ruimte

We hebben samen met BAM en Spring Architecten het winnend ontwerp voor Nul-Op-de-Meter appartementen en omliggende openbare ruimte opgeleverd. Het gaat om het eerste gedeelte van een strip met appartementengebouwen tussen de Guido Gezellelaan en het Groene Gordijn in Bergen op Zoom. Door een combinatie van geschakelde vierspanners met portiekontsluitingen wordt optimaal aan de vraag voor nultredewoningen met een Woonkeur-Plus label voldaan. Alle 79 appartementen zijn met grote balkons optimaal op zon en uitzicht gericht. De parkeerplaatsen voor de bewoners zijn in een halfverdiepte parkeerlaag onder de gebouwen gesitueerd. Parkeren voor de bezoekers is in het glooiende landschapsontwerp aan de noordzijde van de gebouwen ingepast. De integrale afweging tussen ontwikkelingsaspecten, het gevraagde Nul-Op-de-Meter principe, de aanpak van de realisatie en de exploitatieopzet heeft tot de hoogste score van de beoordelingscommissie geleid. 

 

 

 

Met het ontwerp van de buitenruimte wordt een verwijzing gemaakt naar de voormalige stuifzandgronden in dit gebied. Aan de zonnige kant op het zuiden komen terrassen met heidelandschap. Aan de schaduwzijde een meer bosrijk gedeelte met berken, varens en bosbessen.  September 2017 is de uitvoering van start gegaan.

Opdrachtgever: Woningbouwcorporatie Stadlander
Team: Urban Synergy, BAM Wonen, Spring Architecten en Verheij integrale groenzorg
Locatie: Bergen op Zoom
Jaar: 2017