Gebiedsvisie Hoboken 2030

Rotterdam centrum

Door het werken aan het VIP gebied Erasmus MC-Hoboken werd steeds duidelijker dat dit een bijzonder gebied is. In welk gebied vind je zoveel verschillende soorten internationale en nationale instellingen samen. Het NAi, het Erasmus MC, maar ook het Museum Boymans van Beuningen en de Kunsthal zijn nationale bekendheden. Voor de stad Rotterdam heeft dit gebied veel stedelijke kwaliteiten, o.a. de Euromast, Het Park, het Museumpark en de verbinding naar Zuid. En toch staat het gebied Erasmus MCHoboken niet stralend op de kaart. De opgave was om een olievlekwerking te starten: wat sterk is, wordt uitgebreid. Wat zwak(ker) is, kan zich optrekken aan het sterke.

Urban Synergy heeft in opdracht van het stedenbouwkundig bureau Kuiper Compagnons meegewerkt aan de visie voor VIP gebied Hoboken in Rotterdam. Onze rol bij dit onderzoek was in de eerste plaats een stedenbouwkundige analyse naar de kwaliteiten en potenties van het gebied. Een studie naar het functioneren van de verbindingen en verblijfsplekken. De resultaten van deze analyses zijn samen met de economische analyses en de woonvisie gepresenteerd in een workshops met verschillende inwoners, overheden, ontwikkelaars en overige stakeholders. Na elke bijeenkomst werden de uitkomsten van de workshop vertaald naar visie kaarten, die in een volgende workshop aan alle deelnemers werd gepresenteerd om deze vervolgens weer door te ontwikkelen.

In februari 2009 is het convenant voor de gebiedsvisie door alle betrokken partijen getekend.

Bekijk de Gebiedsvisie.

Opdrachtgever: KuiperCompagnons, DS+v
Team: Gijs van den Boomen, Toni Adam, Dennis Ezendam, Chris (KuiperCompagnons) en Jolanda de Schiffart, Annemieke Bongers (Ds+v)
Locatie: Rotterdam
Jaar: 2008