Deltadynamiek Rijnhaven

In de Rijnhaven klopt de rivier

In de Rijnhaven zijn er plannen voor stedelijke ontwikkelingen op en aan het water. Het getij, dat 2 keer per dag een peilverschil van 1 meter heeft, is in deze haven slecht beleefbaar door steile en harde oevers. In het voorstel ‘Deltadynamiek Rijnhaven’ wordt het getij beleefbaar gemaakt en gekoppeld aan de toekomstige woon-werkmilieus. Door het aanleggen van getijdengeulen stroomt water geleidelijk de hele dag de geulen in de haven in en uit. De belevingswaarde gaat omhoog. In de ‘natuurlijke’ variant zijn mogelijkheden voor het creëren van bijzondere flora en fauna. Een stedelijke variant laat zien dat met een kleiner ruimtebeslag het getij beleefbaar gemaakt kan worden. Terrassen, al dan niet voorzien van groen en bomen, hebben verschillende niveaus. Door de dag heen verdwijnen er stukjes openbare ruimte uit het zicht om vervolgens weer in beeld te verschijnen.

Urban Synergy heeft in samenwerking met H2Ruimte een voorstel ingediend bij de consortia voor de Rijnhaven. Voor een filmpje van het concept kijk hier

Opdrachtgever: Eigen initiatief
Team: ism H2Ruimte
Locatie: Rijnhaven Rotterdam
Jaar: 2014