Deltadynamiek in de Deltapoort

Het getij beleefbaar maken in Ijsselmonde

Getuige het juryrapport vond de streekjury uit het gebied Deltapoort (regio Rotterdam – Dordrecht) deze inzending het meest voldoen aan de prijsvraagopgave. Bekijk hier de volledige inzending

Rode draad in de inzending is de beleefbaarheid van de getijdewerking in het gebied zonder concessies te doen aan de waterveiligheid. Unieke zoetwatergetijdenatuur is te creëren langs de rivieren. Langs de rivier oevers worden verschillende woon- en woon-/werkmilieus ontwikkeld waar op verschillende wijzen de dynamiek van het water zichtbaar is. In (hoog)stedelijke gebieden harde oevers met meerdere maaivelden. In gebieden met een lagere stedelijke dichtheid zachte oevers. In de Develdelta komt een uniek woongebied voor de Randstad. Via een spiraalgetijdegeul dringt water diep een woongebied met vrijstaande villa’s op grote kavels binnen.

Daarnaast is een hoogwaardige openbare vervoersverbinding een belangrijke voorwaarde om de regio veel meer als eenheid te laten functioneren en economisch sterker te maken via grotere marktgebieden voor werken, wonen, voorzieningen en onderwijs. Het plan is opgezet als een groeimodel: met relatief kleine projecten zijn direct stappen te zetten in de richting van een wenkend toekomstperspectief.

Opdrachtgever: EO-Wijers-stichting
Team: Beitske Boonstra (TNO bouw en ondergrond), Willem van Deursen (Carthago), Wouter Jonkhof (TNO bouw en ondergrond), Henk Puylaert (H2Ruimte), Theo Reijs (TNO bouw en ondergrond), Egbert Stolk (TU-Delft bouwkunde), Henk Werksma (H2Ruimte) en Pier Werksma.
Locatie: Deltapoort
Jaar: 2008