De smaak van Poortugaal

Beeldkwaliteitsplan Emmastraat

In de kern van Poortugaal, langs de Emmastraat ligt het project ‘de Smaak van Poortugaal’. Op deze locatie is woningbouw gepland. Voor de locatie is nog niet bekend wat voor type woningen en voor welke doelgroep gebouwd gaat worden. De randvoorwaarden zijn daarom op basis van de bestaande kwaliteiten opgesteld en geven de bandbreedte aan mogelijkheden voor de locatie aan.

De stedenbouwkundige uitgangspunten en randvoorwaarden zijn richtinggevend en inspirerend voor de toekomstige ontwikkeling. Overige randvoorwaarden zijn opgenomen in het bestemmingsplan.

Opdrachtgever: Gemeente Albranswaard
Jaar: 2014