Buurtpleinenspel

Methode voor aanpak van buurtpleinen

Urban Synergy heeft in samenwerking met de gemeente Rotterdam, Wolbert van Dijk landscape and urbanism en Anne Witteveen van H2Ruimte ‘het buurtpleinenspel’ ontwikkeld voor de toekomstige herinrichting van buurtpleinen.

 

In het spel wordt de (ontwerp) opgave verkend voor meerdere pleinen in een buurt en nagedacht over diversiteit, onderscheidend vermogen, doelgroep en thema. Het vormt de verbinding tussen verschillende diensten bij gemeente zoals ruimtelijke ordening, beheer, sport, zorg en welzijn. Het spel kan vervolgens ook in de wijk gespeeld worden met buurtbewoners, met als doel om gezamenlijk te bepalen wie de doelgroep is, welke activiteiten er plaats kunnen vinden en welke uitstraling daarbij hoort. Buurtbewoners geven door het spelen van het spel ontwerpers daarmee de ontwerpopgave mee. Het spel is ontwikkeld en getest voor de wijken Rotterdam Noord en Agniesebuurt, Carnisse en Tarwewijk.

Jaar: 2017