Bodemvisie Zuid-Holland

drie keer een uitsnede van de Zuid-Hollandse bodem

De provincie Zuid-Holland heeft een bodemvisie opgesteld. De bodemvisie moet aangeven hoe de bodem een bijdrage kan leveren aan huidige maatschappelijke opgaven door efficiƫnt en duurzaam gebruik van de ondergrondse ruimtes. Voor deze visie hebben we drie karakteristieke, uitsneden van de Zuid-Hollandse bodem gemaakt. De doorsneden geven inzicht in de relatie tussen het landschap, de bodemopbouw, bestaande gebruiksfuncties en optionele toekomstige gebruiksfuncties.

Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland
Locatie: Zuid-Holland
Jaar: 2012