Ambities Noorderwelf

ambitie voor de Omzoom een metropolitaan, regionaal of stadspark?

In opdracht van Reitsma Stedebouw hebben we de vragen en kansen in kaart gebracht die zijn ontstaan na 12 jaar ontwikkeling in Noorderwelf. Middels interviews met diverse partijen heeft Miranda Reitsma de verschuiving van ambities en programma geanalyseerd. In kader van de die verschuivingen kwam de volgende vraag voor het groengebied grenzend aan de nieuwe ontwikkelingen naar boven. ‘Ligt de ambitie voor de Omzoom bij een metropolitaan, regionaal of stadspark?’

In structuurvisie Randstad 2040 wordt de het gebied aangewezen als een van de zoekgebieden voor ontwikkeling van groenblauwe kwaliteiten in de nabijheid van steden, de zogenoemde ‘metropolitane parken’. Middels een vergelijkende analyse van verschillende parken in de regio schept is een kader geschapen waarin de Omzoom geplaatst kan worden.

De verschillende parken zijn vergeleken op de factoren schaal, programma, bereikbaarheid op regionale schaal en de lokale toegankelijkheid.

Opdrachtgever: Reitsma Stedebouw
Team: Miranda Reitsma
Locatie: Saendelft
Jaar: 2009