Advies windplan Wieringermeer

In gesprek over windenergie tijdens het Windweekend

Windenergie heeft een tegenstrijdig imago. Iedereen is voor schone energie, maar de windmolens zelf worden gezien als horizonvervuiling. Tegelijkertijd dringt zich de eindigheid van de fossiele brandstoffen steeds sterker op. De provincie Noord Holland en de gemeente Wieringermeer hebben zich tot taak gesteld om windenergie grootschalig aan te pakken. In de concept structuurvisie van de provincie is een streefwaarde van 500 megawatt aan windenergie opgenomen.

De doelstelling van de gemeente Wieringermeer is om als uitwerking van hun eigen structuurplan te komen tot een windplan. Er moet een afweging in bouwlocaties gemaakt worden met voldoende maatschappelijk draagvlak. Dat moet in een bestemmingsplan planologisch verankerd worden. Dan kan de gemeente meewerken aan aanvragen voor projectplannen, dan wel deze gemotiveerd afwijzen. Het advies is bedoeld als inspiratie voor het ontwerpproces voor het windplan van de Wieringermeer.

De Wieringermeer heeft een traditie in pionieren. Van meet af aan loopt het voorop in de agrarische vernieuwing. Ook nu weer met de energie-uitwisseling die bij de kassencomplexen van Agriport bereikt is. Het windplan voor de Wieringermeer bouwt voort op deze traditie. De nieuwste generatie windmolens kan echter niet over het hoofd worden gezien. Inpassing van windmolens in het landschap gaat dan ook niet over hoe ze zo weinig mogelijk kunnen opvallen, het gaat over hoe ze passen bij het landschap en mogelijk zelfs een nieuwe betekenis aan het landschap geven.

Bekijk hier het artikel

Opdrachtgever: Provinciaal adviseur Noord-Holland
Team: Provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit Noord-Holland (Miranda Reitsma)
Locatie: Wieringermeer
Jaar: 2010