Sociaal veilige stedenbouw

Ontwerpen voor sociaal veilige woonwijken

Bij de aanpak van veiligheidsproblemen in woonwijken is de afgelopen jaren veel ingezet op het verbeteren van de sociale, maatschappelijke en economische positie van de bewoners. Over de invloed van deze maatregelen is inmiddels veel bekend. Kennis over de relatie tussen sociale veiligheid en de stedenbouwkundige structuur is echter beperkter voorhanden.

Verschillende theorie├źn laten zien dat sociale problemen zoals criminaliteit en slechte leefbaarheid sterk samenhangen met de manier waarop mensen zich door de openbare ruimte bewegen en de ruimtelijke kwaliteiten van het stratenpatroon. Dit was aanleiding voor RCM-advies, van Nes Stedenbouw en Urban Synergy hier verder onderzoek naar te doen.