Megaprojecten in revisie

Handreikingen voor gestrande grootschalige ontwikkelprojecten

Alle plannen voor grootschalige uitbreidingsprojecten zijn de afgelopen jaren flink bijgesteld. Helaas is er nog steeds een groot verschil tussen het plandenken uit de jaren van overvloed en de nieuwe maatschappelijke werkelijkheid. Het loslaten van de geplande eindbeelden en daarmee ook de opbrengsten is niet zo makkelijk. Hoe doe je dat en wie pakt welke rol? Alle gebieden die liggen te wachten op een ontwikkeling zijn ook zonder dat het eindbeeld gerealiseerd is, aantrekkelijke gebieden met een eigen karakter en eigen gebruikers. Dat zijn kwaliteiten die kunnen worden ingezet om te reageren op de behoefte van nu.

In een onderzoek voor de Blauwe Kamer voor de serie ‘Megaprojecten in revisie’ zijn we op zoek gegaan naar oplossingen voor gestrande grootschalige ontwikkelprojecten.  In het onderzoek spraken we met bewoners, ondernemers, ontwikkelende partijen en de gemeente. Ruimtelijk onderzoek en deze gesprekken vormen de basis voor strategieën en voorstellen voor deze gebieden. Drie locaties zijn onderzocht, het Scheldeterrein in Vlissingen, De Blauwestad in Groningen en het Waalfront in Nijmegen.