In gesprek

Bewoners en ondernemers zijn de kenners van een gebied

De afgelopen jaren hebben we een manier van werken ontwikkeld waarbij we gebieden intrekken en de lokale dynamiek in kaart te brengen. Gewapend met een opvallend object creëren we een aantrekkelijke omgeving om het gesprek aan te gaan met bewoners en bezoekers en andere gebiedspartijen. Ze komen langs voor het delen van hun verhaal, een interview en een kop koffie. Bewoners, bezoekers of ondernemers zijn vaak ‘kenners’ van een gebied en hechten elke op een eigen manier waarde aan hun omgeving.

De uitkomsten van deze gesprekken worden  gespiegeld aan het beleid en reeds bestaande plannen voor een gebied. Het inzichtelijk maken van waarom mensen wonen, werken of recreëren in een gebied biedt belangrijke inzichten in de gedeelde waarden die helpen om tot breed gedragen, ruimtelijke adviezen of ingrepen te komen.