Deltadynamiek

Kansen voor het beleefbaar maken van het getij

Mensen houden van plekken die het gevoel oproepen van “dit is een gebied met een eigen smoel”. De identiteit van een gebied, gedragen door de lokale geschiedenis, doet er toe. In de delta heeft de deltarivier de geschiedenis bepaald. Het dagelijks getij van de rivier, met een getijslag van 1 tot ruim 2 meter,  geeft het ritme van de dag aan: de “Deltadynamiek”. Door buitendijkse bouwprojecten veranderden de rivieroevers in de Nederlandse Delta lange tijd in een soort kanalen met veelal harde steile (damwand)oevers. Voor veel inwoners verdween de rivier hiermee letterlijk en figuurlijk uit het zicht en is het getij in de Delta niet meer beleefbaar.

Bij de herstructurering van bedrijventerreinen, wonen aan het water, maar ook de realisatie van nieuwe woon- en werkmilieus bestaat de kans het getij als essentiële identiteit met bijbehorende natuur te herontdekken en herontwikkelen. Urban Synergy heeft samen met H2Ruimte en Pier Werksma “belevings”gereedschap opgesteld om het getij afleesbaar te maken: dit kan bijvoorbeeld door toepassing van schuine oevers, meerdere maaivelden aan het water, slimme combinaties van getijdewater- en hemelwaterafvoer, getijdeklokken, pontons, loopbruggen, kunst tot aan getijdegeulen.