ZonneWIJzer voor Provincie Gelderland

15-07-2019

Momenteel werken we met Kuiper Compagnons, Het Lab en ECN part of TNO aan een Gelderse Gebiedsgids voor zonne-energie. 

De ZonneWIJzer wordt een handreiking vol met tips en aanbevelingen voor het ruimtelijk inpassen van grondgebonden en drijvende zonnevelden in de verschillende landschapstypen die de provincie Gelderland rijk is.