Winnend ontwerp openbare ruimte Guido Gezellelaan

10-07-2016

We hebben samen met BAM en Spring Architecten het winnend ontwerp voor Nul-Op-de-Meter appartementen en omliggende openbare ruimte opgeleverd. Het gaat om het eerste gedeelte van een strip met appartementengebouwen tussen de Guido Gezellelaan en het Groene Gordijn in Bergen op Zoom.

Het totale stedenbouwkundige plan voorziet in zes woonblokken met sociale huurwoningen in een parkachtige setting. Vanwege vorm, hoogte en oriëntatie presenteren de bouwmassa’s zich afwisselend maar tegelijkertijd samenhangend qua architectuur.  Door een combinatie van geschakelde vierspanners met portiekontsluitingen wordt optimaal aan de vraag voor nultredewoningen met een Woonkeur-Plus label voldaan. Alle 79 appartementen zijn met grote balkons optimaal op zon en uitzicht gericht. De parkeerplaatsen voor de bewoners zijn in een halfverdiepte parkeerlaag onder de gebouwen gesitueerd. Parkeren voor de bezoekers is in het glooiende landschapsontwerp aan de noordzijde van de gebouwen ingepast. De integrale afweging tussen ontwikkelingsaspecten, het gevraagde Nul-Op-de-Meter principe, de aanpak van de realisatie en de exploitatieopzet heeft tot de hoogste score van de beoordelingscommissie geleid.