Ruimtelijke scenario’s Blaaksedijksekwartier

06-04-2014

In het jaarplan van het Kwaliteitsteam voor de Hoeksche Waard is opgenomen dat het Kwaliteitsteam Hoekschewaard advies uitbrengt over ruimtelijke kaders t.b.v. de uitwerking van het masterplan Noordrand Hoeksche Waard: het Blaaksedijkse Kwartier. Het gaat hierbij enerzijds over de programmering van bedrijventerreinen en over de uitwerking van de locatie voor windenergie in het Blaaksedijkse kwartier, 

Om de opgave van de Noordrand van de Hoeksche Waard verder te verkennen worden twee ateliers georganiseerd waarin wordt gezocht naar een ‘redeneerlijn’ voor het gebied en worden ruimtelijk/programmatische scenario’s uitgewerkt en besproken met verschillende stakeholders.

Abe Veenstra (Provinciaal Adviseur Zuid-Holland) en Miranda Reitsma (Hoekschewaardse Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit) hebben Urban Synergy gevraagd om deze ateliers voor te bereiden. De belangrijkste uitkomsten van deze twee bijeenkomsten worden verwerkt in een adviesdocument.