Rijkswaterstaat presenteert ruimtelijk portfolio Zon langs Snelwegen

26-03-2020

Urban Synergy maakte voor Rijkswaterstaat het portfolio Zon langs Snelwegen. Een overzichtelijk interactief portfolio waarin ruimtelijke bouwstenen voor zonne-energie langs de snelweg worden gepresenteerd. Van route-niveau tot detaillering in het dwarsprofiel. We bestudeerden ontwerpstudies die in de afgelopen jaren voor Rijkswaterstaat zijn verricht omtrent zonne-energie langs de snelweg, en beschouwden deze in het licht van het hele Rijkswegennet.

We zien een belangrijke rol voor technische innovatie om binnen een groter afwegingskader dan alleen zonne-energie de bestaande ruimtelijke kwaliteit van de snelwegen te kunnen behouden en versterken. Daarnaast pleit het portfolio voor een eenduidige uitgiftestrategie om ontwerpkeuzes en uitvoering beter op elkaar te laten aansluiten.

Een nieuwsbericht hierover vind je op de website van Solar Magazine.

Klik hier en bekijk het interactieve portfolio.