Start project herinrichting Nelson Mandelaplein in Breda

30-01-2017

16142879_1231224263599185_3340364728756110788_n Deze maquette van het Nelson Mandelaplein zal ons de komende tijd gaan ondersteunen in de gesprekken met omwonenden. Na veel uurtjes lijmen zijn we toch best trots op het eindresultaat en hopen dat het de bewoners gaat aansporen om mee te denken over de nieuwe inrichting van het plein. Uit het bewonersadvies 'Typisch Tuinzigt' is de herinrichting van het Nelson Mandelaplein al naar voren gekomen. Wij zijn door de Gemeente Breda uitgeleend aan de wijk Tuinzigt om dit samen met de buurt handen en voeten te gaan geven. Zie ook het artikel in BNdeStem

Lange Vijverberg Den Haag is uitgevoerd

30-01-2017

WhatsApp Image 2017-01-30 at 20.13.15 Ons ontwerp voor de Lange Vijverberg in Den Haag is uitgevoerd! Deze prominente straat, grenzend aan de Hofvijver, heeft een extra bomenrij en een groene berm gekregen. Fietsverkeer is gescheiden van het auto- en tramverkeer en al het verkeer rijdt over een groene bomenlaan. Het project is tot stand gekomen in samenwerking met Dick van Veen van Atelier Horizon, bewoners van de Lange Vijverberg en de Gemeente Den Haag.

Winnend ontwerp openbare ruimte Guido Gezellelaan

10-07-2016

We hebben samen met BAM en Spring Architecten het winnend ontwerp voor Nul-Op-de-Meter appartementen en omliggende openbare ruimte opgeleverd. Het gaat om het eerste gedeelte van een strip met appartementengebouwen tussen de Guido Gezellelaan en het Groene Gordijn in Bergen op Zoom.

Het totale stedenbouwkundige plan voorziet in zes woonblokken met sociale huurwoningen in een parkachtige setting. Vanwege vorm, hoogte en oriëntatie presenteren de bouwmassa’s zich afwisselend maar tegelijkertijd samenhangend qua architectuur.  Door een combinatie van geschakelde vierspanners met portiekontsluitingen wordt optimaal aan de vraag voor nultredewoningen met een Woonkeur-Plus label voldaan. Alle 79 appartementen zijn met grote balkons optimaal op zon en uitzicht gericht. De parkeerplaatsen voor de bewoners zijn in een halfverdiepte parkeerlaag onder de gebouwen gesitueerd. Parkeren voor de bezoekers is in het glooiende landschapsontwerp aan de noordzijde van de gebouwen ingepast. De integrale afweging tussen ontwikkelingsaspecten, het gevraagde Nul-Op-de-Meter principe, de aanpak van de realisatie en de exploitatieopzet heeft tot de hoogste score van de beoordelingscommissie geleid. 

Graafwerkzaamheden Blauwe Verbinding van start!

25-06-2015

De werkzaamheden voor de aanleg van het tracé van de Blauwe verbinding in het Zuidelijk Randpark zijn gestart! Urban Synergy heeft in opdracht van GZH, een schetsontwerp gemaakt i.s.m. H2Ruimte. De Blauwe Verbinding is een recreatieve bevaarbare route (kano’s en fluisterbootjes) die zorgt voor schoon water in het gebied en in het Zuiderpark, functioneert als waterberging én een ecologische verbinding legt tussen de verschillende groengebieden waaronder Park Buytenland, het Zuidelijk Randpark en het Zuiderpark.

Presentatie Biografie van de Noordoostpolder

24-06-2015

18 juni 2015 heeft Stichting Polderlab de belangrijkste uitkomsten van de publicatie 'Biografie van de Noordoostpolder, Grond voor verandering' gepresenteerd en besproken bij Agrico Research in Bant. Achttien agrarische en recreatieve bedrijven in het landelijk gebied van de Noordoostpolder zijn in kaart gebracht door middel van portretten (foto’s), interviews en de weergave van de fysieke ontwikkeling van het bedrijf in het landschap, door de tijd heen. Deze ‘portretten’ van bedrijven kunnen gelezen worden als de biografie van de regio waar de identiteit en kracht van de Noordoostpolder zichtbaar wordt. Het portretteren van deze bedrijven laat dan ook, naast de fysieke kant van het bedrijf, het sociale en economische netwerk zien. De publicatie werd tijdens de bijeenkomst uitgereikt aan wethouder Haagsma en voorzitter van de LTO Joost Lumens.

Stichting Polderlab, een samenwerking tussen Miranda Reitsma, Arnold Reijndorp, Kars Advies en Urban Synergy, houdt zich bezig met het onderzoeken van de ontwikkeling van het agrarisch gebied, maar ook de ontwikkeling van de dorpen en de vernieuwing van het stedelijk wonen. We gaan dat doen samen met de bewoners, bedrijven en instellingen in de polder.

Recreatieve invulling Polder de Buitenzomerlanden

18-06-2015

Dirk Verhagen is voor het project 'Polder de Buitenzomerlanden' op zoek gegaan naar recreatieve ondernemers om nadere invulling te geven aan de recreatieve natuurambities voor deze polder en omgeving, naar aanleiding van het advies 'het geheim van het getij' uit 2014.

De afgelopen maanden zijn  gesprekken gevoerd met verschillende recreatieve ondernemers, die interesse hebben om in de aan de Noordrand van de Hoeksche Waard een camping, horeca of hotel te starten en zo deze bijzondere omgeving bekender te maken bij een groter publiek. Op woensdag 28 mei hebben de ondernemers eerste ideeën  gepresenteerd en aan de betrokken stakeholders.

Ruimtepraat

15-03-2015

Op vrijdagavond 13 maart 2015 organiseerde Urban Synergy voor het eerst Ruimtepraat bij de Horeca Vakschool Rotterdam. We nodigden hiervoor ons eigen netwerk uit om ervaring en kennis over het vakgebied uit te wisselen. We hebben 12 sprekers uit dit netwerk gevraagd om te vertellen over hun werk, zowel in binnen en buitenland. Met dank aan: Dick van Veen  (Atelier Horizon), Henk Puylaert (H2Ruimte),  Miranda Reitsma (Reitsmastedebouw),  Marjolein Dekker  (Stroop), Arjen Spijkerman (Alterra), Mark Hendricks (Tekstlandschap), Sjoerd Cusveller, Rogier van Keulen (VKZbv), Joanna Stegenga (Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam),  Egbert Stolk ( TU Delft), Harro Wieringa (Witteveen+Bos)

Start Polderlab Noordoostpolder

15-01-2015

De voormalige Zuiderzeepolders vormen een staalkaart van de moderne planning, volstrekt topdown ontwikkeld. Het ging niet alleen om landbouwareaal of waterbeheersing. Ze dienden een nieuwe wereld te huisvesten, een nieuwe maatschappelijke orde. Dit werd direct vertaald naar de inrichting van steden, dorpen, boerenerven en de inrichting van het landelijk gebied.  Zestig jaar na dato wordt op verschillende terreinen de vraag naar vernieuwing van de polder gesteld, onder andere op het vlak van bevolkingsstagnatie, innovatie in de landbouwsector, de waterhuishouding en de stedelijke-  en dorpsvernieuwing. Al deze vraagstukken zijn van invloed op de ruimtelijke ordening en de sociale structuur. De polders staan voor een belangrijke transformatie, of beter, zijn daar al mee bezig. Stichting Polderlab, een samenwerkingsverband tussen Miranda Reitsma, Arnold Reijndorp, Hans Kars en Urban Synergy, voert vanuit drie invalshoeken – de dorpen, de steden en het landelijke gebied – onderzoek uit naar (nieuwe) maatschappelijke krachten. Het doel is deze te verbinden met de huidige, ruimtelijke opgaven in de polders en het vinden van effectieve oplossingen. December 2014 zijn we gestart met interviews naar 15 verschillende agrarische bedrijven in de Noordoostpolder.