Raad van Advies BNSP

18-12-2018

Laura is tijdens de algemene leden vergadering in december toegetreden als lid van de Raad van Advies van de BNSP. De Raad van Advies adviseert de bestuursleden enkele keren per jaar over de koers op de lange termijn. Een eervolle taak en leuke uitdaging die in 2019 van start gaat!

Onderzoek Post 65 gebieden

01-10-2018

De Groene Sterren, de Randstadgroenstructuur en de Recreatie om de Stad (RODS) gebieden hebben de laatste halve eeuw een sleutelrol gespeeld in de ontwikkeling van verschillende vormen van recreatie in Nederland. Na 50 jaar ontwikkeling en gebruik is een herijking van deze gebieden op zijn plaats. In opdracht van Staatsbosbeheer en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed werken we, samen met de Vereniging Deltametropool en Sjoerd Cusveller en input van Eric-Jan Pleijster van LOLA landscape en Miranda Reitsma van Wing aan een onderzoek naar Post 65 recreatiegebieden. Het onderzoek bekijkt de relatie tussen de recreatiegebieden van Staatsbosbeheer en de gebruiker op schaal van heel Nederland en ingezoomd op een viertal focusgebieden. Daarnaast vormen de recreatiegebieden een belangrijk onderdeel van het naoorlogse erfgoed van Nederlandse planning. De ontstaansgeschiedenis en de ontstane kwaliteiten van de focusgebieden krijgen in het onderzoek aandacht in een tijdslijn en biografie. 

Gebiedsvisie Knooppunt Barendrecht van start

20-09-2018

Urban Synergy werkt met bureau Wissing aan de gebiedsvisie voor de oostzijde van het station Barendrecht. Het doel is een levendig stationsgebied welke recht doet aan zijn functie als regionaal vervoersknooppunt. Op 27 september trekken we met de maquette het gebied in om bewoners, werknemers en treinreizigers te vragen naar de betekenis en het gebruik van het gebied.Het stationsgebied van Barendrecht biedt meer potentie dan de huidige rol die het nu vervult. Aan de oostzijde van het station zijn gronden vrijgekomen met ontwikkelingsmogelijkheden. We maken een gebiedsvisie met als doel om deze gronden te transformeren tot een levendig stationsgebied welke recht doet aan de functie van het station als regionaal vervoersknooppunt. Op basis van ruimtelijke scenario’s worden kaders en uitgangspunten geschetst die een kwalitatieve ontwikkeling op gang kunnen brengen. 

Start werkzaamheden recreatiegebieden Krimpenerwaard 

20-09-2018

Begin september is van start gegaan met de graafwerkzaamheden voor twee recreatiegebieden in de Krimpenerwaard. Urban Synergy heeft i.s.m. Groenalliantie Midden-Holland gewerkt aan het ontwerp voor de herinrichting van de Krimpenerhout en het Loetbos met o.a. een uitbreiding van het strand, speeleiland, nieuwe wandelpaden, natuurvriendelijke oevers, nieuw entreegebouw, toiletvoorziening en een grote speelmol. Aannemer Verboon Maasland heeft de opdracht gekregen om het ontwerp te concretiseren en uit te voeren. 

Inpassing geluidsschermen Flevoland

19-09-2018

Afgelopen week hebben twee buurtbijeenkomsten plaatsgevonden over de landschappelijke inpassing van twee toekomstige geluidsschermen in de provincie Flevoland. Bewoners konden deze avond meedenken over het voorstel om geluidsschermen te plaatsen langs de belangrijke ontsluitingsweg die vlak langs de wijk loopt. We waren erg blij met de opkomst en de input die we kregen. De volgende stap is het uitwerken van verschillende scenario's welke aan de bewoners Provincie en twee gemeentes voorgelegd zullen worden.

Opening Blauwe Verbinding

25-07-2018

Afgelopen weekend was de opening van de Blauwe Verbinding. Een bijzondere waterverbinding van 15 km lang tussen het Zuiderpark in Rotterdam, het toekomstige landschapspark het Buijtenland van Rhoon en de Zuidpolder in Barendrecht. Het is een recreatieve bevaarbare route die ook zorgt voor schoon water in het gebied, functioneert als waterberging én functioneert als ecologische verbinding tussen de verschillende groengebieden. 

Urban Synergy heeft i.s.m. H2Ruimte en in opdracht van GZH en  samenwerking met stakeholders uit de omgeving het ontwerp gemaakt voor het tracé in het Zuidelijk Randpark voor de Blauwe Verbinding. De technische uitwerking van het ontwerp is gedaan door o.a. gemeente Rotterdam, in samenspraak met GZH;

Komt dat zien & neem uw kano, hengel, wandel-, hardloopschoenen of hybride fiets mee :)

Buurtpleinenspel Zoetermeer

10-07-2018

In 2017 hebben we in samenwerking met de gemeente Rotterdam een concept methode ontwikkeld voor de aanpak van buurtpleinen. Het ‘Buurtpleinenspel’ is ontwikkeld om openbare ruimte onderscheidend te maken en de inrichting af te stemmen op de doelgroep en beleidsvraagstukken. Het spel helpt ontwerpers en beheerders om in stappen de opgave voor openbare ruimtes te verkennen. Hierdoor kunnen ontwerpers gericht ontwerpkeuzes maken die geënt zijn op de karakteristieken en behoeften uit de buurt. In de komende periode ontwikkelen we het spel verder samen met de gemeente Zoetermeer en een aantal andere gemeentes. Begin juli speelden we het spels met o.a. beheerders, ontwerper, beleidsmakers en wijkkenners van de gemeente Zoetermeer.

Excursie West-Brabant en Doel

21-06-2018

Het team van Urban Synergy is op excursie geweest. In de vroege ochtend bezochten we het verlaten dorp Doel. Na de lunch hebben we de bijzondere plekjes van de binnenstad van Bergen op Zoom bezocht onder leiding van onze eigen gids Jessica. Aan het einde van de dag was er een rondleiding bij Fort de Roovere, onderdeel van de West Brabantse Waterlinie. De loopgraafbrug stond helaas onder water voor de obstakel run die de dag erna georganiseerd werd maar we hebben genoten van het uitzicht de toren Pompejus van RO&AD.