Optimalisatie stedenbouwkundig plan

06-05-2014

In opdracht van ontwikkelingscombinatie Westpolder Bolwerk werkt Urban Synergy het komend jaar aan de optimalisatie van het stedenbouwkundig plan voor een uitbreidingswijk in Lansingerland. Voor het gebied waar in de toekomst rond de 500 woningen worden gerealiseerd wordt een stedenbouwkundig programma van eisen opgesteld en wordt er een schetsontwerp gemaakt, waarin o.a. de verkavelingsstructuur en heldere ontsluitingsprincipes zijn opgenomen. Daarnaast worden principes opgesteld voor verkeer en openbare ruimte. Hoe ga je bijvoorbeeld om met parkeren aan de randen van het plangebied, parkeren i.r.t. type openbare ruimtes en straten en hoe wordt parkeren opgelost op een dorpse manier. De optimalisatie resulteert in facetkaarten voor de verschillende gebieden, een plankaart en een document met principes voor dorps wonen. Dick van Veen van Mobycom (verkeer) en Mirjam Koevoet van 1 op1 stadslandschappen (landschap)  ondersteunen ons team door op een aantal strategische momenten input te leveren.