Onderzoek Vlissingen nu in Blauwe Kamer

16-04-2013

In de serie ‘Megaprojecten in revisie’ gaan we samen met de Blauwe Kamer in 2013 op zoek naar oplossingen voor gestrande projecten. De vraag die de Blauwe Kamer heeft gesteld is dreigen de geplande publieke voorzieningen en belangen nu meegesleept te worden in de val van het vastgoed? Of is het mogelijk de plannen uit hun strakke kaders te lichten, waardoor het terrein op een kleinschalige en gefaseerde manier kan ontwikkelen? In het onderzoek worden drie casusprojecten geanalyseerd en verkend. Deze onderzoeksuitwerking en verkenning worden in drie afzonderlijke artikelen in de Blauwe Kamer gepubliceerd. De casuslocaties zijn het Scheldeterrein in Vlissingen, de Blauwe stad in Oldambt en de ontwikkelingen langs de Waal in Nijmegen. Het eerste artikel over het Scheldeterrein verschijnt eind april in de winkel!