Sociaal Veilige Stedenbouw op Archined

10-02-2014

In 2012 en 2013 is toegepast onderzoek uitgevoerd waarbij sociale veiligheid en leefbaarheid in Nederlandse woonwijken vanuit ruimtelijk oogpunt zijn benadert. Dit leidde tot concrete (her)inrichtingsvoorstellen en maatregelen voor de binnen dit project aangedragen pilotwijken. Op Archined is een artikel gepubliceerd over de uitkomsten van het onderzoek.


lees hier het artikel