MIRT-onderzoek stimuleren stedelijk wonen

09-12-2014

Laura de Bonth heeft vanuit Urban Synergy samen met ontwikkelaars, corporaties, beleggers, kennisinstellingen, consumentenvertegenwoordigers, stedenbouwkundigen, architecten en overheden samengewerkt om vaart te zetten achter het wegnemen van belemmeringen en ruim baan te maken voor investeren in stedelijk wonen.  Op de bijeenkomst in het kader van het MIRT onderzoek Stimuleren Stedelijk Wonen / Verstedelijking op 9 december 2014, zijn de opbrengsten van de expertbijeenkomsten door deelnemers kort toegelicht en de acties voor 2015 bepaald.

Er komt een vervolg over de kansen die de Omgevingswet gaat bieden in het verkorten van proceduretijd; verschillende procesvormen kunnen wellicht ook een ander inspraaktraject volgen, maar eveneens zou gekeken moeten worden naar in hoeverre mensen of partijen zonder direct belang middels bezwaar- en beroepsprocedures de realisering kunnen vertragen. Laura de Bonth van Urban Synergy: ”De rechtsbescherming van het individu versus het collectief belang is het minst beheersbare en voorspelbare element daarin. Het via een goed traject betrekken van de buurt kan veel weerstand weghalen.” Jos Wienen, burgemeester Katwijk, geeft aan dat ook bij een goed participatietraject een individu het eigenbelang voorop kan stellen.”Wie geen rechtstreeks belang heeft zou de rechtsgang niet moeten kunnen inzetten.”

Alle acties die worden uitgewerkt zijn opgenomen in de gezamenlijke e-publicatie.