Herstructurering bedrijventerrein, in samenspraak met ondernemers

06-05-2014

Bedrijventerrein Overhoeken I en II en Binnenbaan liggen bij de entree van Rhoon. Het bedrijventerrein herbergt nu nog 10% van de werkgelegenheid in Albrandswaard. De aantrekkelijkheid en concurrentiepositie van de bedrijventerreinen voor bestaande en nieuwe ondernemers gaat echter achteruit. 

De stadsregio heeft subsidie toegekend aan de gemeente Albranswaard voor de herstructurering van de bedrijventerreinen Overhoeken I en II en Binnenbaan. In het proces van de aanvraag van de subsidie is een plan ontwikkeld waarbij de ondernemers nog niet betrokken waren. Nu de subsidie is toegekend wil de gemeente samen met de ondernemers komen tot een plan voor de herstructurering. Urban Synergy is gevraagd om het gesprek met de ondernemers en de gemeente aan te gaan en om kwaliteiten, kansen en knelpunten in kaart te brengen. Verschillende interviews en workshops moeten uiteindelijk leiden tot een ambitiedocument voor het gebied. Op basis van het ambitiedocument worden ruimtelijke modellen en strategieën (samen zijn dat scenario’s) voor de herstructurering van het bedrijventerrein opgesteld . In een laatste bijeenkomst wordt het schetsontwerp gepresenteerd.