Audiotour t.b.v landschappelijke inpassing transformatorstation

01-10-2013

Liander en TenneT zijn van plan om samen een transformatorstation te bouwen in de gemeente Hollands Kroon. In samenwerking met Reitsma Stedebouw hebben we een landschappelijke inpassingsstudie gemaakt voor een aantal mogelijke locaties. Om omwonenden en andere belanghebbende mee te nemen in de de gevoerde onderzoeken naar geschikte zoekgebieden en landschappelijke inpassing hebben we een audiotour opgezet. In het lokale buurthuis was vergelijkbaar met een museum een route uitgezet. Bij elke poster kon geluisterd worden naar uitleg doormiddel van een geluidskastje. Iedereen kon zo op eigen tempo de route lopen en de gewenste informatie beluisteren.