Gezocht: stagiair!

12-05-2020

Oproep aan alle stedenbouw en landschap studenten in heel Nederland: kom je ons (online) team versterken per juli of september? #stage #stedenbouw #landschapsarchitectuur #urbansynergy #onlinestage #gewoonopjepantoffels #oflekkerinjepyjama

Rijkswaterstaat presenteert ruimtelijk portfolio Zon langs Snelwegen

26-03-2020

Urban Synergy maakte voor Rijkswaterstaat het portfolio Zon langs Snelwegen. Een overzichtelijk interactief portfolio waarin ruimtelijke bouwstenen voor zonne-energie langs de snelweg worden gepresenteerd. Van route-niveau tot detaillering in het dwarsprofiel. We bestudeerden ontwerpstudies die in de afgelopen jaren voor Rijkswaterstaat zijn verricht omtrent zonne-energie langs de snelweg, en beschouwden deze in het licht van het hele Rijkswegennet.We zien een belangrijke rol voor technische innovatie om binnen een groter afwegingskader dan alleen zonne-energie de bestaande ruimtelijke kwaliteit van de snelwegen te kunnen behouden en versterken. Daarnaast pleit het portfolio voor een eenduidige uitgiftestrategie om ontwerpkeuzes en uitvoering beter op elkaar te laten aansluiten.Een nieuwsbericht hierover vind je op de website van Solar Magazine.Klik hier en bekijk het interactieve portfolio.

Stedenbouwkundig plan Zandzoom Heiloo

15-07-2019

In opdracht van BPD werken wij, samen met Miranda Reitsma, aan een van de deelgebieden in Zandzoom Heiloo; de centrale kamer West. Het is een landschappelijk woongebied. Paralel aan de bestaande linten komt een nieuw lint met dezelfde landschappelijke kwaliteiten. Tussen de linten liggen open velden om zichtlijnen te waarborgen en bijzondere buitens omzoomd met bestaande en nieuwe houtwallen. Afgelopen week zijn de anterieure overeenkomsten getekend.

Klimaatadaptieve woonwijk

09-07-2019

Woningcorporatie HW Wonen heeft Urban Synergy gevraagd om ontwerpend te onderzoeken hoe een toekomstige woonwijk in 's-Gravendeel klimaatadaptief ingericht kan worden en hierbij bewoners actief betrekken. We hebben in samenwerking met Fagus-pme verschillende duurzame technische systemen verkend. Op dit moment wordt het ontwerp verder uitgewerkt.

De Mol

01-07-2019

Voor het speelveld nabij de entree van Loetbos hebben we in samenwerking met Groenalliantie Midden-Holland een ontwerp gemaakt voor een opvallend speelobject. Een mol als blikvanger waardoor elke bezoeker even wil gaan kijken en waar je een glimlach van krijgt op je gezicht. Het kleimodel, gemaakt in  samenwerking met Vera de Bonth, is nu uitgewerkt tot een metershoge Mol, uitgewerkt door Blowups in samenwerking met Bureau RIS en aangelegd door Verboon Maasland.

Urban Synergy trots op Dudok Groep als nieuwe eigenaar Hofbogen

14-06-2019

Dudok Groep koopt het Rotterdamse icoon de Hofbogen van Hofbogen B.V. en ProRail. Afgelopen maanden hebben we gezamenlijk hard gewerkt aan de visie op de toekomst van het Rijksmonument. Belangrijk uitgangspunt is de inclusieve culturele stad als uitgangspunt voor ontwikkeling en een gevarieerde belevingswaarde van Pompenburg tot aan de Kop van Noord.De Hofbogen is geliefd en wordt gedragen door de actieve ondernemers en buurtbewoners. Hun actieve betrokkenheid en gevoel van eigenaarschap zien wij als belangrijke voorwaarde om de ingeslagen ontwikkeling van de Hofbogen door te zetten. Een ontwikkeling waar zowel de buurt als Rotterdam trots op kan zijn!Team Dudok Groep: Urban Synergy, Cushman & Wakefield Schaap Advocaten en Notarissen en RPS advies- en ingenieursbureau en Studio Raam

Josephwijk

19-03-2019

Op dit moment werken we i.s.m. woningcorporatie Alwel en de gemeente Roosendaal aan de herinrichting van de Josephwijk in Roosendaal waar 223 woningen worden gesloopt. In een participatief traject gaan we op zoek naar ruimtelijke dragers en kenmerken voor de toekomstige wijk.

We werken to naar een ambitiedocument waarin de belangrijkste afspraken staan tussen woningcorporatie en gemeente en de belangrijkste ruimtelijke uitgangspunten voor de nieuwbouw.