De Stationstuinen, de groene stad van morgen voor Barendrecht en de regio

In De Stationstuinen, bouwt Barendrecht naast het NS-station aan de groene stad van morgen! Vier kernwaarden kenmerken de ontwikkeling: ‘Vers Proeftuin’, ‘Gezond bereikbaar’, ‘Groen en bewust’ en ‘Stedelijk met een dorps gevoel’. Raadsleden zijn afgelopen dinsdag via een digitale presentatie bijgepraat. Aan dit mooie gebied werken we samen met Wissing ruimtelijke denkers, Bureau Buhrs, IWTarchitecten en Gemeente Barendrecht. Voor meer info bekijk onze projectpagina van dit project (artist impression: studio RAAM)

Gezocht: stagiair!

Oproep aan alle stedenbouw en landschap studenten in heel Nederland: kom je ons (online) team versterken per juli of september? #stage #stedenbouw #landschapsarchitectuur #urbansynergy #onlinestage #gewoonopjepantoffels #oflekkerinjepyjama

Rijkswaterstaat presenteert ruimtelijk portfolio Zon langs Snelwegen

Urban Synergy maakte voor Rijkswaterstaat het portfolio Zon langs Snelwegen. Een overzichtelijk interactief portfolio waarin ruimtelijke bouwstenen voor zonne-energie langs de snelweg worden gepresenteerd. Van route-niveau tot detaillering in het dwarsprofiel. We bestudeerden ontwerpstudies die in de afgelopen jaren voor Rijkswaterstaat zijn verricht omtrent zonne-energie langs de snelweg, en beschouwden deze in het licht van het hele Rijkswegennet.

We zien een belangrijke rol voor technische innovatie om binnen een groter afwegingskader dan alleen zonne-energie de bestaande ruimtelijke kwaliteit van de snelwegen te kunnen behouden en versterken. Daarnaast pleit het portfolio voor een eenduidige uitgiftestrategie om ontwerpkeuzes en uitvoering beter op elkaar te laten aansluiten.

Een nieuwsbericht hierover vind je op de website van Solar Magazine.

Klik hier en bekijk het interactieve portfolio.

Gebiedsvisie Bulkenaar vastgesteld

De Raad van Gemeente Roosendaal heeft de gebiedsvisie voor de Bulkenaar vastgesteld. Wij leverden met veel plezier input voor deze gebiedsvisie. We onderzochten de verschillende belangen, ideeën, wensen, zorgen en behoeftes van bewoners in Roosendaal en aangrenzende wijk Tolberg, in samenwerking met Gemeentepeiler.

Stedenbouwkundig plan Zandzoom Heiloo

In opdracht van BPD werken wij, samen met Miranda Reitsma, aan een van de deelgebieden in Zandzoom Heiloo; de centrale kamer West. Het is een landschappelijk woongebied. Paralel aan de bestaande linten komt een nieuw lint met dezelfde landschappelijke kwaliteiten. Tussen de linten liggen open velden om zichtlijnen te waarborgen en bijzondere buitens omzoomd met bestaande en nieuwe houtwallen. Afgelopen week zijn de anterieure overeenkomsten getekend.

Klimaatadaptieve woonwijk

Woningcorporatie HW Wonen heeft Urban Synergy gevraagd om ontwerpend te onderzoeken hoe een toekomstige woonwijk in ‘s-Gravendeel klimaatadaptief ingericht kan worden en hierbij bewoners actief betrekken. We hebben in samenwerking met Fagus-pme verschillende duurzame technische systemen verkend. Op dit moment wordt het ontwerp verder uitgewerkt.

De Mol

Voor het speelveld nabij de entree van Loetbos hebben we in samenwerking met Groenalliantie Midden-Holland een ontwerp gemaakt voor een opvallend speelobject. Een mol als blikvanger waardoor elke bezoeker even wil gaan kijken en waar je een glimlach van krijgt op je gezicht. Het kleimodel, gemaakt in  samenwerking met Vera de Bonth, is nu uitgewerkt tot een metershoge Mol, uitgewerkt door Blowups in samenwerking met Bureau RIS en aangelegd door Verboon Maasland.

Urban Synergy trots op Dudok Groep als nieuwe eigenaar Hofbogen

Dudok Groep koopt het Rotterdamse icoon de Hofbogen van Hofbogen B.V. en ProRail. Afgelopen maanden hebben we gezamenlijk hard gewerkt aan de visie op de toekomst van het Rijksmonument. Belangrijk uitgangspunt is de inclusieve culturele stad als uitgangspunt voor ontwikkeling en een gevarieerde belevingswaarde van Pompenburg tot aan de Kop van Noord.

De Hofbogen is geliefd en wordt gedragen door de actieve ondernemers en buurtbewoners. Hun actieve betrokkenheid en gevoel van eigenaarschap zien wij als belangrijke voorwaarde om de ingeslagen ontwikkeling van de Hofbogen door te zetten. Een ontwikkeling waar zowel de buurt als Rotterdam trots op kan zijn!

Team Dudok Groep:
Urban Synergy, Cushman & Wakefield Schaap Advocaten en Notarissen en RPS advies- en ingenieursbureau en Studio Raam

Josephwijk

Op dit moment werken we i.s.m. woningcorporatie Alwel en de gemeente Roosendaal aan de herinrichting van de Josephwijk in Roosendaal waar 223 woningen worden gesloopt. In een participatief traject gaan we op zoek naar ruimtelijke dragers en kenmerken voor de toekomstige wijk.

We werken to naar een ambitiedocument waarin de belangrijkste afspraken staan tussen woningcorporatie en gemeente en de belangrijkste ruimtelijke uitgangspunten voor de nieuwbouw.

Regio’s van de Toekomst

Urban Synergy werkt met veel enthousiasme mee aan het project Regios van de ToekomstJolanda in team Groningen en Laura in Team Flevoland. Onder leiding van de beroepsverenigingen BNSP en NVTL levert de vakgemeenschap een krachtige bijdrage aan de regionale en nationale ruimtelijke beleidsontwikkeling.  In het project ‘Regio van de Toekomst’ zoeken middels ontwerpend onderzoek naar regionale perspectieven op de grote maatschappelijke opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Het gaat daarbij om  slimme, innovatieve combinaties van deze opgaven en de vertaling hiervan naar vernieuwende ruimtelijke perspectieven. 22 maart presenteren de acht teams van Regio van de Toekomst hun eindpresentaties regionale ontwerpverkenningen.

Visie De Buitenzomerlanden vastgesteld

Donderdag 13 december jongstleden heeft de gemeenteraad van Binnenmaas de visie ‘De Buitenzomerlanden’ vastgesteld. Er spelen verschillende concrete ontwikkelingen in en rondom het gebied, zoals de plaatsing van vijf windturbines tussen Heinenoord en Polder de Buitenzomerlanden en mogelijke plaatsing van zonnevelden. In de visie voor de Buitenzomerlanden worden concrete ontwikkelingen en lange termijn ambities verknoopt tot een robuust en aaneengesloten getijdepark, toegankelijk en beleefbaar door vanaf een nieuwe fietspad, dat de gebieden verbind.

Raad van Advies BNSP

Laura is tijdens de algemene leden vergadering in december toegetreden als lid van de Raad van Advies van de BNSP. De Raad van Advies adviseert de bestuursleden enkele keren per jaar over de koers op de lange termijn. Een eervolle taak en leuke uitdaging die in 2019 van start gaat!

Onderzoek Post 65 gebieden

De Groene Sterren, de Randstadgroenstructuur en de Recreatie om de Stad (RODS) gebieden hebben de laatste halve eeuw een sleutelrol gespeeld in de ontwikkeling van verschillende vormen van recreatie in Nederland. Na 50 jaar ontwikkeling en gebruik is een herijking van deze gebieden op zijn plaats. In opdracht van Staatsbosbeheer en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed werken we, samen met de Vereniging Deltametropool en Sjoerd Cusveller en input van Eric-Jan Pleijster van LOLA landscape en Miranda Reitsma van Wing aan een onderzoek naar Post 65 recreatiegebieden. Het onderzoek bekijkt de relatie tussen de recreatiegebieden van Staatsbosbeheer en de gebruiker op schaal van heel Nederland en ingezoomd op een viertal focusgebieden. Daarnaast vormen de recreatiegebieden een belangrijk onderdeel van het naoorlogse erfgoed van Nederlandse planning. De ontstaansgeschiedenis en de ontstane kwaliteiten van de focusgebieden krijgen in het onderzoek aandacht in een tijdslijn en biografie. 

Gebiedsvisie Knooppunt Barendrecht van start

Urban Synergy werkt met bureau Wissing aan de gebiedsvisie voor de oostzijde van het station Barendrecht. Het doel is een levendig stationsgebied welke recht doet aan zijn functie als regionaal vervoersknooppunt. Op 27 september trekken we met de maquette het gebied in om bewoners, werknemers en treinreizigers te vragen naar de betekenis en het gebruik van het gebied.

Het stationsgebied van Barendrecht biedt meer potentie dan de huidige rol die het nu vervult. Aan de oostzijde van het station zijn gronden vrijgekomen met ontwikkelingsmogelijkheden. We maken een gebiedsvisie met als doel om deze gronden te transformeren tot een levendig stationsgebied welke recht doet aan de functie van het station als regionaal vervoersknooppunt. Op basis van ruimtelijke scenario’s worden kaders en uitgangspunten geschetst die een kwalitatieve ontwikkeling op gang kunnen brengen.

 

Start werkzaamheden recreatiegebieden Krimpenerwaard 

Begin september is van start gegaan met de graafwerkzaamheden voor twee recreatiegebieden in de Krimpenerwaard. Urban Synergy heeft i.s.m. Groenalliantie Midden-Holland gewerkt aan het ontwerp voor de herinrichting van de Krimpenerhout en het Loetbos met o.a. een uitbreiding van het strand, speeleiland, nieuwe wandelpaden, natuurvriendelijke oevers, nieuw entreegebouw, toiletvoorziening en een grote speelmol. Aannemer Verboon Maasland heeft de opdracht gekregen om het ontwerp te concretiseren en uit te voeren.

 

Inpassing geluidsschermen Flevoland

Afgelopen week hebben twee buurtbijeenkomsten plaatsgevonden over de landschappelijke inpassing van twee toekomstige geluidsschermen in de provincie Flevoland. Bewoners konden deze avond meedenken over het voorstel om geluidsschermen te plaatsen langs de belangrijke ontsluitingsweg die vlak langs de wijk loopt. We waren erg blij met de opkomst en de input die we kregen. De volgende stap is het uitwerken van verschillende scenario’s welke aan de bewoners Provincie en twee gemeentes voorgelegd zullen worden.

Opening Blauwe Verbinding

Afgelopen weekend was de opening van de Blauwe Verbinding. Een bijzondere waterverbinding van 15 km lang tussen het Zuiderpark in Rotterdam, het toekomstige landschapspark het Buijtenland van Rhoon en de Zuidpolder in Barendrecht. Het is een recreatieve bevaarbare route die ook zorgt voor schoon water in het gebied, functioneert als waterberging én functioneert als ecologische verbinding tussen de verschillende groengebieden. 

Urban Synergy heeft i.s.m. H2Ruimte en in opdracht van GZH en  samenwerking met stakeholders uit de omgeving het ontwerp gemaakt voor het tracé in het Zuidelijk Randpark voor de Blauwe Verbinding. De technische uitwerking van het ontwerp is gedaan door o.a. gemeente Rotterdam, in samenspraak met GZH;

Komt dat zien & neem uw kano, hengel, wandel-, hardloopschoenen of hybride fiets mee 🙂

Buurtpleinenspel Zoetermeer

In 2017 hebben we in samenwerking met de gemeente Rotterdam een concept methode ontwikkeld voor de aanpak van buurtpleinen. Het ‘Buurtpleinenspel’ is ontwikkeld om openbare ruimte onderscheidend te maken en de inrichting af te stemmen op de doelgroep en beleidsvraagstukken. Het spel helpt ontwerpers en beheerders om in stappen de opgave voor openbare ruimtes te verkennen. Hierdoor kunnen ontwerpers gericht ontwerpkeuzes maken die geënt zijn op de karakteristieken en behoeften uit de buurt. In de komende periode ontwikkelen we het spel verder samen met de gemeente Zoetermeer en een aantal andere gemeentes. Begin juli speelden we het spels met o.a. beheerders, ontwerper, beleidsmakers en wijkkenners van de gemeente Zoetermeer.

Excursie West-Brabant en Doel

Het team van Urban Synergy is op excursie geweest. In de vroege ochtend bezochten we het verlaten dorp Doel. Na de lunch hebben we de bijzondere plekjes van de binnenstad van Bergen op Zoom bezocht onder leiding van onze eigen gids Jessica. Aan het einde van de dag was er een rondleiding bij Fort de Roovere, onderdeel van de West Brabantse Waterlinie. De loopgraafbrug stond helaas onder water voor de obstakel run die de dag erna georganiseerd werd maar we hebben genoten van het uitzicht de toren Pompejus van RO&AD.