Klimaatadaptieve woonwijk

Woningcorporatie HW Wonen heeft Urban Synergy gevraagd om ontwerpend te onderzoeken hoe een toekomstige woonwijk in ‘s-Gravendeel klimaatadaptief ingericht kan worden en hierbij bewoners actief betrekken. We hebben in samenwerking met Fagus-pme verschillende duurzame technische systemen verkend. Op dit moment wordt het ontwerp verder uitgewerkt.

De Mol

Voor het speelveld nabij de entree van Loetbos hebben we in samenwerking met Groenalliantie Midden-Holland een ontwerp gemaakt voor een opvallend speelobject. Een mol als blikvanger waardoor elke bezoeker even wil gaan kijken en waar je een glimlach van krijgt op je gezicht. Het kleimodel, gemaakt in  samenwerking met Vera de Bonth, is nu uitgewerkt tot een metershoge Mol, uitgewerkt door Blowups in samenwerking met Bureau RIS en aangelegd door Verboon Maasland.

Josephwijk

Op dit moment werken we i.s.m. woningcorporatie Alwel en de gemeente Roosendaal aan de herinrichting van de Josephwijk in Roosendaal waar 223 woningen worden gesloopt. In een participatief traject gaan we op zoek naar ruimtelijke dragers en kenmerken voor de toekomstige wijk.

We werken to naar een ambitiedocument waarin de belangrijkste afspraken staan tussen woningcorporatie en gemeente en de belangrijkste ruimtelijke uitgangspunten voor de nieuwbouw.

Regio’s van de Toekomst

Urban Synergy werkt met veel enthousiasme mee aan het project Regios van de ToekomstJolanda in team Groningen en Laura in Team Flevoland. Onder leiding van de beroepsverenigingen BNSP en NVTL levert de vakgemeenschap een krachtige bijdrage aan de regionale en nationale ruimtelijke beleidsontwikkeling.  In het project ‘Regio van de Toekomst’ zoeken middels ontwerpend onderzoek naar regionale perspectieven op de grote maatschappelijke opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Het gaat daarbij om  slimme, innovatieve combinaties van deze opgaven en de vertaling hiervan naar vernieuwende ruimtelijke perspectieven. 22 maart presenteren de acht teams van Regio van de Toekomst hun eindpresentaties regionale ontwerpverkenningen.

Visie De Buitenzomerlanden vastgesteld

Donderdag 13 december jongstleden heeft de gemeenteraad van Binnenmaas de visie ‘De Buitenzomerlanden’ vastgesteld. Er spelen verschillende concrete ontwikkelingen in en rondom het gebied, zoals de plaatsing van vijf windturbines tussen Heinenoord en Polder de Buitenzomerlanden en mogelijke plaatsing van zonnevelden. In de visie voor de Buitenzomerlanden worden concrete ontwikkelingen en lange termijn ambities verknoopt tot een robuust en aaneengesloten getijdepark, toegankelijk en beleefbaar door vanaf een nieuwe fietspad, dat de gebieden verbind.

Raad van Advies BNSP

Laura is tijdens de algemene leden vergadering in december toegetreden als lid van de Raad van Advies van de BNSP. De Raad van Advies adviseert de bestuursleden enkele keren per jaar over de koers op de lange termijn. Een eervolle taak en leuke uitdaging die in 2019 van start gaat!

Onderzoek Post 65 gebieden

De Groene Sterren, de Randstadgroenstructuur en de Recreatie om de Stad (RODS) gebieden hebben de laatste halve eeuw een sleutelrol gespeeld in de ontwikkeling van verschillende vormen van recreatie in Nederland. Na 50 jaar ontwikkeling en gebruik is een herijking van deze gebieden op zijn plaats. In opdracht van Staatsbosbeheer en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed werken we, samen met de Vereniging Deltametropool en Sjoerd Cusveller en input van Eric-Jan Pleijster van LOLA landscape en Miranda Reitsma van Wing aan een onderzoek naar Post 65 recreatiegebieden. Het onderzoek bekijkt de relatie tussen de recreatiegebieden van Staatsbosbeheer en de gebruiker op schaal van heel Nederland en ingezoomd op een viertal focusgebieden. Daarnaast vormen de recreatiegebieden een belangrijk onderdeel van het naoorlogse erfgoed van Nederlandse planning. De ontstaansgeschiedenis en de ontstane kwaliteiten van de focusgebieden krijgen in het onderzoek aandacht in een tijdslijn en biografie. 

Gebiedsvisie Knooppunt Barendrecht van start

Urban Synergy werkt met bureau Wissing aan de gebiedsvisie voor de oostzijde van het station Barendrecht. Het doel is een levendig stationsgebied welke recht doet aan zijn functie als regionaal vervoersknooppunt. Op 27 september trekken we met de maquette het gebied in om bewoners, werknemers en treinreizigers te vragen naar de betekenis en het gebruik van het gebied.

Het stationsgebied van Barendrecht biedt meer potentie dan de huidige rol die het nu vervult. Aan de oostzijde van het station zijn gronden vrijgekomen met ontwikkelingsmogelijkheden. We maken een gebiedsvisie met als doel om deze gronden te transformeren tot een levendig stationsgebied welke recht doet aan de functie van het station als regionaal vervoersknooppunt. Op basis van ruimtelijke scenario’s worden kaders en uitgangspunten geschetst die een kwalitatieve ontwikkeling op gang kunnen brengen.

 

Start werkzaamheden recreatiegebieden Krimpenerwaard 

Begin september is van start gegaan met de graafwerkzaamheden voor twee recreatiegebieden in de Krimpenerwaard. Urban Synergy heeft i.s.m. Groenalliantie Midden-Holland gewerkt aan het ontwerp voor de herinrichting van de Krimpenerhout en het Loetbos met o.a. een uitbreiding van het strand, speeleiland, nieuwe wandelpaden, natuurvriendelijke oevers, nieuw entreegebouw, toiletvoorziening en een grote speelmol. Aannemer Verboon Maasland heeft de opdracht gekregen om het ontwerp te concretiseren en uit te voeren.

 

Inpassing geluidsschermen Flevoland

Afgelopen week hebben twee buurtbijeenkomsten plaatsgevonden over de landschappelijke inpassing van twee toekomstige geluidsschermen in de provincie Flevoland. Bewoners konden deze avond meedenken over het voorstel om geluidsschermen te plaatsen langs de belangrijke ontsluitingsweg die vlak langs de wijk loopt. We waren erg blij met de opkomst en de input die we kregen. De volgende stap is het uitwerken van verschillende scenario’s welke aan de bewoners Provincie en twee gemeentes voorgelegd zullen worden.

Opening Blauwe Verbinding

Afgelopen weekend was de opening van de Blauwe Verbinding. Een bijzondere waterverbinding van 15 km lang tussen het Zuiderpark in Rotterdam, het toekomstige landschapspark het Buijtenland van Rhoon en de Zuidpolder in Barendrecht. Het is een recreatieve bevaarbare route die ook zorgt voor schoon water in het gebied, functioneert als waterberging én functioneert als ecologische verbinding tussen de verschillende groengebieden. 

Urban Synergy heeft i.s.m. H2Ruimte en in opdracht van GZH en  samenwerking met stakeholders uit de omgeving het ontwerp gemaakt voor het tracé in het Zuidelijk Randpark voor de Blauwe Verbinding. De technische uitwerking van het ontwerp is gedaan door o.a. gemeente Rotterdam, in samenspraak met GZH;

Komt dat zien & neem uw kano, hengel, wandel-, hardloopschoenen of hybride fiets mee 🙂

Buurtpleinenspel Zoetermeer

In 2017 hebben we in samenwerking met de gemeente Rotterdam een concept methode ontwikkeld voor de aanpak van buurtpleinen. Het ‘Buurtpleinenspel’ is ontwikkeld om openbare ruimte onderscheidend te maken en de inrichting af te stemmen op de doelgroep en beleidsvraagstukken. Het spel helpt ontwerpers en beheerders om in stappen de opgave voor openbare ruimtes te verkennen. Hierdoor kunnen ontwerpers gericht ontwerpkeuzes maken die geënt zijn op de karakteristieken en behoeften uit de buurt. In de komende periode ontwikkelen we het spel verder samen met de gemeente Zoetermeer en een aantal andere gemeentes. Begin juli speelden we het spels met o.a. beheerders, ontwerper, beleidsmakers en wijkkenners van de gemeente Zoetermeer.

Excursie West-Brabant en Doel

Het team van Urban Synergy is op excursie geweest. In de vroege ochtend bezochten we het verlaten dorp Doel. Na de lunch hebben we de bijzondere plekjes van de binnenstad van Bergen op Zoom bezocht onder leiding van onze eigen gids Jessica. Aan het einde van de dag was er een rondleiding bij Fort de Roovere, onderdeel van de West Brabantse Waterlinie. De loopgraafbrug stond helaas onder water voor de obstakel run die de dag erna georganiseerd werd maar we hebben genoten van het uitzicht de toren Pompejus van RO&AD.

 

 

Aftrap aanleg klimaatadaptief Nelson Mandela Plein

Begin juni 2018 heeft Wethouder Marianne de Bie (jeugd onderwijs en cultuur) de aftrap gegeven voor de aanleg van het klimaat adaptieve plein in de wijk Tuinzigt Breda. De eerste tegels werden verwijdert en de eerste planten geplaatst tijdens de straatspeeldag.

Urban Synergy heeft i.s.m. bewoners een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van het Nelson Mandelaplein, waarbij inrichting is afgestemd op de wensen van de huidige en toekomstige gebruikers en omwonenden. Meer informatie over het plein klik hier

Het Gouden Podium krijgt vorm

In Westpolder Bolwerk wordt hard gewerkt aan het Gouden Podium. De wijk begint al aardig vorm te krijgen. Op dit moment wordt er gebouwd aan de woningen ten oosten van de school.  
Urban Synergy werkt in opdracht van Ontwikkelcombinatie Westpolder Bolwerk aan het stedenbouwkundig plan samen met Sweco die verantwoordelijk is voor de techniek en uitvoering en Van Bergen Kolpa architecten en De Nijl Architecten voor het ontwerp van de woningen.
Foto: András Schuh april 2018 (in opdracht van Sweco)

Start uitvoering Liniekwartier Breda stempel 2

Afgelopen maand is de uitvoering van stempel 2 Liniekwartier Breda van start gegaan. Momenteel word ook hard gewerkt aan het ontwerp van stempel 3 en 4 waarvan de uitvoering in 2018 gaat beginnen.

Lees hier meer over het ontwerp voor Liniekwartier stempel 2.

Presentatie klimaatadaptief ontwerp Nelson Mandela plein Breda

Op 14 november hebben we een extra bewonersbijeenkomst georganiseerd voor het Nelson Mandela plein in Breda. De avond vond plaats in De Nieuwe Meidoorn. Het waterplein dat we hier ontwerpen is een klimaatadaptieve ingreep. Op en rond het plein wordt een beter stadsklimaat gecreëerd door het voor 50% groen in te richten en maatregelen te treffen voor opvang en geleidelijke afvoer van regenwater. Bedriegertjes zorgen voor verkoeling en kunnen tevens als speelelement worden gebruikt. De verblijfskwaliteit op het plein wordt verhoogd door het toevoegen van zitelementen en de algemene transformatie van een stenig naar een groen plein. Gedurende het proces hebben de omwonenden meegedacht over de inrichting van het plein.

Bewonersavond Breda Linie stempel 3 en 4

Dinsdagavond hebben we de eerste ideeën naar aanleiding van de interviews met de bewoners van Linie Stempel 3 en 4 gepresenteerd in een tent op het plein bij de Ampèreweg (Breda). Bij de ontwerpvoorstellen wordt enerzijds parkeren efficiënt ingepast en anderzijds de verblijfskwaliteit vergroot. Onder het genot van een knisperend vuurtje en warme chocolademelk konden bewoners de ontwerpvoorstellen bekijken. We hebben ook deze avond weer veel goede reacties van hen ontvangen waarmee we aan de slag kunnen voor de verdere uitwerking van de ontwerpen. Inmiddels is ook gestart met de uitvoering van ons ontwerp voor Linie Stempel 2.