Liniekwartier Breda

Ontwerp openbare ruimte

De BewonersBelangenCommissie (BBC) en woningcorporatie AlleeWonen zijn al enige tijd bezig om de woningen in Liniekwartier, Breda te verbeteren. Dit is de aanleiding om ook de woonomgeving aan te pakken. Urban Synergy is door de gemeente Breda gevraagd om, met belangrijke input van bewoners, te komen tot een nieuw ontwerp voor de openbare ruimte.

De afgelopen maanden zijn bewoners geïnterviewd en is het eerste schetsontwerp in een 1 op 1 schaalmaquette in de openbare ruimte gepresenteerd en besproken met bewoners. De komende maanden wordt het ontwerp verder uitgewerkt tot een definitief plan.

Opdrachtgever: Gemeente Breda
Team: Urban Synergy
Locatie: Breda
Jaar: 2016